pobrane 2  

 

 

Tytuł modułu

Działam w sieciach społecznościowych

Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

 

Cele:

Celem głównym modułu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie kompetencji korzystania z e-usług publicznych.

Cele dydaktyczne szkolenia:  

1.    zapoznanie grupy szkoleniowej z narzędziami internetowymi, służącymi do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości (portale społecznościowe). Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami działania najpopularniejszych sieci społecznościowych, przekazane im zostaną informacje na temat zasad udostępniania treści. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać sieci społecznościowe do prowadzenia rozmów przez Internet (audio i audiowizualnych) oraz bieżącego transmitowania przebiegu różnych wydarzeń z wykorzystaniem do transmitowania na żywo. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasobami wiedzy w Internecie, które udostępniają materiały edukacyjne tworzone w formie filmów, podcastów, wykładów interaktywnych, zajęć e-learningowych. Uczestnicy nauczą się również korzystania z mobilnych wersji aplikacji webowych, pobierania ich, logowania i zasad bezpieczeństwa korzystania.

2.    zapoznanie uczestników z narzędziami służącymi służącymi do budowania swojego wizerunku w Internecie. Uczestnicy poznają metody tworzenia profili na portalach społecznościowych, wskazówki dotyczące umieszczenia prywatnych informacji w sieci, sposoby rozdzielania profili publicznych (biznesowych) od prywatnych.

3.    przekazanie uczestnikom wiedzy i kompetencji z zakresu publikowania i ochrony twórczości, a także tworzenia i przechowywania swojej treści w Internecie. Uczestnicy zostaną zapoznani z rodzajami praw do użytkowania (licencji), narzędziami służącymi tworzeniu i publikowaniu treści artystycznych, a także

sposobami ochrony tych treści. Uczestnicy nabędą kompetencje z korzystania z dysków w chmurze (cloud) oraz z praktycznymi aspektami ochrony danych tam gromadzonych.

4.    wykształcenie wśród uczestników kompetencji i nawyków służących zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, udostępnianych przez internautów w sieciach społecznościowych. Uczestnicy zostaną zapoznani z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w Internecie oraz przekazane im zostaną kompetencje w zakresie samodzielnego zgłaszania zaistniałych naruszeń.

5.    zapoznanie uczestników szkoleń z platformą e-usług publicznych ePUAP, przekazanie im kompetencji z zakresu posługiwania się profilem zaufanym, przekazanie wiedzy odnośnie portali administracji publicznej, udostępniających możliwość załatwiania spraw przez Internet.

Umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć:

-       umiejętności informacyjne:

-       podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z przestrzeni dyskowej w internecie

-       wyszukiwanie i korzystanie z treści związanych z rozwojem zainteresowań, kursów e-learningowych, podcastów tematycznych, platform z zasobami do nauki dla osób dorosłych;

-       rozumienie zjawisk i zagadnień dotyczących tzw. fake news, hate, ochrony wizerunku osób oraz prawa autorskiego, trolling; -  umiejętności komunikacyjne:

-       podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z serwisów społecznościowych

-       prowadzenie rozmów przez Internet

-       prowadzenie transmisji internetowych w serwisach społecznościowych -         umiejętności rozwiązywania problemów:

-       podstawowa           kompetencja           cyfrowa        -            Instalowanie oprogramowania lub aplikacji

-       prowadzenie profilu na Facebooku, YouTube, Twitterze, Instagramie i in.

-       promowanie wydarzeń i wpisów w sieciach społecznościowych

-       działanie w grupach dyskusyjnych

-       kształtowanie i zapewnienie bezpieczeństwa wizerunku, zarządzanie prywatnością w sieci, w tym reagowanie na nadużycia w sieciach społecznościowych

-       reagowanie na naruszenia własnych praw autorskich

-       korzystanie z banków zdjęć/klipów/dźwięków. Rodzaje licencji. Warunki użytkowania. Odpowiedzialność prawna. Plagiat. Prawo cytatu - umiejętności związane z oprogramowaniem:

-       podstawowa kompetencja cyfrowa - Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio

-       umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów, zdjęć, muzyki, filmów

-       rodzaje licencji (licencje otwarte, komercyjne), na których mogą być udostępnione treści i oprogramowanie wraz z przykładami/źródłami - umiejętność korzystania z usług publicznych:

-       podstawowa kompetencja cyfrowa - założenie konta w ePUAP i

profilu zaufanego

-       wykorzystanie profilu zaufanego

-       portale użyteczne przy pozyskiwaniu środków na lokalne inicjatywy

Grupa docelowa uczestników

Scenariusz zajęć jest przygotowany do pracy z uczestnikami w grupie wiekowej powyżej 25 roku życia.

Liczebność grupy szkoleniowej

Zgodnie z standardem szkoleniowym przyjętym w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, liczebność grupy szkoleniowej przypadająca na jednego instruktora nie może być większa niż 12 osób.