Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

 Ogłoszenie

Zarządzenie

Załącznik - Program AOON

Karta zgłoszenia do programu

Karta rozliczenia usług

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO

Umowa podpowierzenia