konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Klauzula RODO

NABÓR NA OBSERWATORA 

Informacja nt. naboru na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

RODO

NABÓR NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Informacja nt. naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

RODO