Zdrowie

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Zarządzenie Nr 170
Prezydenta Miasta Sosnowca
z dnia 3 kwietnia 2020 r.

w sprawie: nieprzyznania dotacji na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego
z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie

konkurs kafelki

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.