Zdrowie

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”.

konkurs stempel

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.