Zdrowie

Zarządzenie Nr 492 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2020 r. w sprawie : rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

 

Zarządzenie Nr 492

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

Ogłoszenie

Zarządzenie do ogłoszenia

Klauzula Informacyjna RODO

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

Wzór Oferty

Regulanim Pracy Komisji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór aktualizacji harmonogramu i kosztorysu

 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Nabór na obserwatora oraz na członka komisji konkursowej do konkursu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Formularz zgłoszenia - komisja formalna

Formularz zgłoszenia - komisja merytoryczna

Informacja - komisja merytoryczna

Informacja - komisja formalna

Klauzula informacyjna RODO - nabór na członka komisji merytorycznej

Klauzula informacyjna RODO - nabór na członka komisji formalnej