Zdrowie

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań  w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie przyznajace dotacje

pobraneOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

RODO

Wzór oferty

Regulanim Pracy Komisji

Karta oceny formlnej

Karta oceny merytorycznej

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu

44556566767Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”.

wyniki„Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych,  w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”

Zarządzenie przyznające dotacje