Zdrowie

p 39288 1Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.:  „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór Oferty

Klauzula Inforacyjna RODO 

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

konkurs kafelki

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”