Zdrowie

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

konkurs kafelki

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań  w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie przyznajace dotacje