Zdrowie

konkurs ofertOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym jako zorganizowanej usługi”.

konkurs kafelki

Wyniki konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy profilaktyczno – socjoterapeutyczne dla dzieci realizowane w środowiskach lokalnych”

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań  w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie przyznajace dotacje

pobraneOgłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi pn.: „Organizowanie spotkań w plenerze sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych – Aktywne pikniki i jest fajnie....”

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie w sprawie przyjęcia procedury

Procedura postępowania

RODO

Wzór oferty

Regulanim Pracy Komisji

Karta oceny formlnej

Karta oceny merytorycznej

Aktualizacja harmonogramu i kosztorysu