Zdrowie

Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. " Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji." 

Zarządzenie przyznające dotację

Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. " Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności" 

Zarządzenie Przyznające dotacje

konkurs stempel

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.:„Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.