Zdrowie

100zl

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

skarbonka swinka

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.