konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Zarządzenie

Ogłoszenie

Harmonogram procesu treningowego

Wzór oferty

RODO- klauzula informacyjna