jak oceniane sa wnioski o dotacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Zarzadzenie

Załącznik do zarządzenia

Zalacznik nr 1 do ogloszenia

Wzór oferty

Klauzula informacyjna RODO