Sport, turystyka i krajoznawstwo

Informacja nt. naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nabór

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja nt. naboru na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nabór NA CZŁONKA KOMISJI

Klauzula Informacyjna RODO

 

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

konkurs 1Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.