Sport, turystyka i krajoznawstwo

lupa

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie porządku
i bezpieczeństwa publicznego pn.: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

Informacja nt. naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nabór

Klauzula Informacyjna RODO

Informacja nt. naboru na obserwatora do prac komisji dokonującej oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nabór NA CZŁONKA KOMISJI

Klauzula Informacyjna RODO

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!