9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann

Prezydenta Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.

Ogłoszenie

Zarządzenie

RODO- klauzula informacyjna

Wzór oferty