skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 39, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pamiętacie - pamiętamy.

Ogłoszenie 

Oferta

Formularz uwag