Granty

uwaga1

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 19.11.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Fundacja Element Kultury z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 14, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „ Zapomniane Wspomnienia – widowisko muzyczne”.

porady prawne

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

logo piesek cienStraż Ochrony Zwierząt z siedzibą w Sosnowcu ul. Malczewskiego 3/3, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Pomoc dla zwierząt.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag