Granty

p 39288 1Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

pieniądzeStowarzyszenie „Zagłębia e-Sportu” z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Charytatywny turniej Zagłębia e-Sportu.

imagesOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna

uwagaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.