Granty

Fundacja Element Kultury z siedzibą w Katowicach ul. Kopernika 14, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „ Zapomniane Wspomnienia – widowisko muzyczne”.

logo piesek cienStraż Ochrony Zwierząt z siedzibą w Sosnowcu ul. Malczewskiego 3/3, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Pomoc dla zwierząt.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz uwag