Granty

p1a22h3v5mtsu18b71ugr1ogq15gu3Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula informacyjnaKlauzula informacyjna

 

p 39288 1Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

konkursOgłoszenie otwartego konkursu ofert pn: "Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Klauzula Informacyjna

imagesOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna