Granty

konkurs kafelki

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: „Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi”.

komisjaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartych konkursach ofert na:

4025 caroussel info avond1 300x225Wynik oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2019 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Wyniki

jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących oceny formalnej ofert, złożonych w otwartych konkursach ofert na: