Granty

konkursOgłoszenie otwartego konkursu ofert pn: "Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną".

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór oferty

Klauzula Informacyjna

imagesOtwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca"

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula Informacyjna

p 39288 1Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego pn.: "Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności"

pieniądzeStowarzyszenie „Zagłębia e-Sportu” z siedzibą w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: Charytatywny turniej Zagłębia e-Sportu.