Granty

111Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert

100zl

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.: 5. Sosnowiecki Bieg Policz się z Cukrzycą

pobrane    Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie:

wynikiWyniki konkursu ofert: Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca świetlic dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zarządzenie przyznające