Granty

948670 stock photo 3d man human loupe exclamation mark

Uproszczona oferta Fundacji Barbary Chrobak „Dobro Dziecka Cel Najwyższy”
na realizację zadania publicznego pn.: III CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY DLA PODOPIECZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH.

uwaga1

Uproszczona oferta Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie”
na realizację zadania publicznego pn.: Rajd integracyjny do Bydgoszczy i Torunia

uwaga1Uproszczona oferta Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek „Życie” na realizację zadania publicznego pn.: Rajd integracyjny do Bydgoszczy i Torunia

 

9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego zgodnego

z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży