Granty

111Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Zarządzenie przyznające

111Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert

111Wyniki konkursu ofert: Zabezpieczenie na terenie Miasta Sosnowca miejsca dla matki z dzieckiem/dziećmi.

Zarządzenie Przyznające

pobrane    Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej, które będzie realizowane w zakresie: