Granty

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Stowarzyszenie Palma Event z siedzibą w Sosnowcu, ul. Stacyjna 24, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Animacje podczas Tygodnia Dziecka w Sosnowcu.

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Fundacja Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Seniorallia 2019.

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: