Granty

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

skarbonka swinka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

skarbonka swinkaWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że:

113Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK z siedzibą w Iwoniczu Zdrój, al. Partyzantów 5/16, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: III OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁA PRZEMSZA 2019.

Ogłoszenie

Oferta

Formularz Uwag