Granty

100zlWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Mj. H. Hubala-Dobrzańskiego 131, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: PSYCHOMACHIA albo lekcja moralności po staropolsku.

100zlWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „Podaruj Oddech” z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 58/28, złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Koncert – Pożegnanie Lata z Fundacją „Podaruj Oddech”.

100zl

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Automobilklub Krakowski z siedzibą w Krakowie, ul. Klasztorna 1, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Sportowy piknik z motoryzacją zabytkową.

swinka skarbonka

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (WWO) Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje, że: Stowarzyszenie Tonio Team z siedzibą w Sosnowcu, ul. Gen. Władysława Andersa 4E/62, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Pożegnanie lata z beach soccerem.