Wolny Ruch Obywatelski - zlikwidowano dnia 07.08.2014r.

Nr ewidencyjny: W-01
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe