Klub Inteligencji Katolickiej

Stan organizacji: w likwidacji
KRS: 0000021819
Nr ewidencyjny: 14
Ulica: Orla 19
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 266 12 63, 32 291 86 61
Osoba reprezentująca organizację: Andrzej Miedziński
Cele organizacji:
  • Praca intelektualna i moralna, w oparciu o naukę Kościoła katolickiego, dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania kultury życia rodzinnego oraz właściwych postaw moralnych młodego pokolenia
  • Praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury intelektualnej, artystycznej i obyczajowej
  • Działanie w kierunku wytwarzania właściwych postaw społecznych i przeciwdziałanie społecznym patologiom
  • Działalność charytatywno- opiekuńcza.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS