Stowarzyszenie „Unia dla Sosnowca”

Stan organizacji: nieaktywna
KRS: 0000054788
Nr ewidencyjny: 9
Ulica: Czerpakowa 37a
Kod pocztowy: 41-215
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 32 2969064
Email: w.wieczorek3@neostrada.pl
Osoba reprezentująca organizację: Włodzimierz Wieczorek
Cele organizacji:
  • Inicjowanie i organizowanie działalności sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu i kulturalnemu miasta Sosnowca
  • Propagowanie idei samorządności i demokracji lokalnej
  • Rozszerzenie możliwości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty i nauki
  • Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
  • Świadczenie pomocy swym członkom i ich rodzinom.
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS