Fundacja SosnoŚląskie Koty do Adopcji "KOTłownia"

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000791927
Nr ewidencyjny: F/96
Ulica: Klonowa 12
Kod pocztowy: 41-218
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Berżowska Agnieszka
Cele organizacji:

Ochrona  szeroko rozumianego życia zwierząt oraz dzialalność ekologiczna. W szczególności:

  • ochrona i doraźna opieka medyczna nad stworzeniami tego wymagającymi ze szczególnym uwzględnieniem kotów, w tym działalność interwencyjna i adopcyjna
  • aktywne popieranie i egzekwowanie ustawy z dn 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt
  • edukacja ekologiczna, kształtowanie świadomości ekologicznej w najszerszym tego słowa znaczeniu
  • współpraca i oddziaływanie na władze państwowe, samorządowe i administracyjnew celu rozwiązania problemów związanych ze zwierzętami.
Teren działania:
  • Cały kraj
Typ działalności:
  • Środowisko
Znajduje się w: Fundacje