Klub Sportowy JavaFit

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: KS.32
Ulica: Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 699860613
Email: bartosz.jaworski@javafit.pl
Osoba reprezentująca organizację: Bartosz Jaworski
Cele organizacji:

Celem Klubu jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna w zakresie powszechnego rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, sportu, rekreacjim ochrony zdrowia oraz propagowania zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej. Realizacja celów statutowych poprzez: 

- rozwijanie różnych form kultury fizycznej

-krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców poprzez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier,zabaw dostosowanych do wieku, 

-prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej

-planowanie i organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego 

-propagowanie zdrowego trybu życia

-podejmowanie innych przedsięwzięć ukierunkowanych na przedmiotowy cel działalności

Sekcje sportowe:
  • Piłka nożna
  • Fitness
  • Boks
  • Sporty walki
Teren działania:
  • Cały kraj
Typ działalności:
  • Sport
  • Historia
Znajduje się w: Kluby sportowe