Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Vector-24.pl

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000764231
Nr ewidencyjny: 91/F
Ulica: Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Zając Ryszard
Znajduje się w: Fundacje