Klub Liderów Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych "Management Consulting"

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-51
Ulica: Kościelna 16
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 600447607, 605635400
Osoba reprezentująca organizację: dr Marian Wójcik - prezes oraz członkowie zarządu: dr Ewa Czarnecka-Wójcik, dr Kinga Hoffmann-Brudzińska
Cele organizacji:
  • działalność na rzecz przedsiębiorców, organizacji społecznych zainteresowanych rozwojem innowacjami i przedsiębiorczością swoich zachowań i działań,
  • wspomaganie firm i instytucji w nabywaniu nowej wiedzy menedżerskiej o metodach, narzędziach i projektach rozwoju swojego biznesu czy działań doskonalących zarządzanie i organizację firm i instytucji społecznych z punktu widzenia ich innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • popularyzacja dobrych ,etycznych praktyk liderów przedsiębiorczości i innowacji jako wzorców doskonalących dla młodej generacji i następców w rozwoju rodzinnego biznesu czy wzrostu produktywności firm i instytucji,
  • promowanie i wspieranie liderów firm i instytucji osiąganiu sukcesów w mediach tak w otoczeniu regionalnych jak i krajowym,
  • kreowanie kultury przedsiębiorczości i innowacji wśród liderów oraz start-upów, ludzi rozpoczynających przygodę z biznesem.
Typ działalności:
  • Przedsiębiorczość
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe