Instytut Doradztwa Społecznego Casus-Fundacja

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000738374
Nr ewidencyjny: 88/F
Ulica: Wojska Polskiego 8
Kod pocztowy: 41-208
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Iwona Lipczewska
Cele organizacji:

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI SĄ CELE SPOŁECZNIE I GOSPODARCZO UŻYTECZNE W SZCZEGÓLNOŚCI TAKIE JAK OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI, OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA I SZTUKA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, A ZWŁASZCZA BUDOWANIE DOBROBYTU SPOŁECZNEGO POPRZEZ WDRAŻANIE NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA GOSPODARCZEGO, WSPIERANIE INNOWACJI W EKONOMII W TYM RÓWNIEŻ SPOŁECZNEJ, SZEROKO ROZUMIANEGO DORADZTWA PROFILOWANEGO ,PRAWNEGO ,EKONOMICZNEGO I SPOŁECZNEGO.

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
  • Pomoc społeczna
  • Społeczeństwo
Znajduje się w: Fundacje