Instytut Pamięci Żołnierzy Brygady Swiętokrzyskiej

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000726956
Nr ewidencyjny: 369
Ulica: Jagiellońska 1/62
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: instytut.pamieci.bs@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Aneta Kania
Cele organizacji:

1. OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI NARODOWEJ POPRZEZ PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI,
POPULARYZACJĘ I WSPIERANIE EDUKACJI HISTORYCZNEJ;
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ DOTYCZĄCEJ NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ;
3. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY ŻOŁNIERZOM I RODZINOM
ŻOŁNIERZY BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ;
4. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA W ZAKRESIE OCHRONY I OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIĘCI I
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO;
5. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE WOLONTARIATU;
6. KULTYWOWANIE DOBREGO IMIENIA BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NSZ

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Historia
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS