Fundacja Reintegracji Zawodowej Sword - Ex

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000722646
Nr ewidencyjny: 86/F
Ulica: ul. Jana Kiepury 47/4
Kod pocztowy: 41-209
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Stanisława Bebak
Cele organizacji:

Aktywizacja zawodowa osób bez pracy, inicjowanie i organizowanie szkoleń, szerzenie wiedzy o podstawach przedsiębiorczości, inicjowanie działań samopomocowych, prowadzenie różnych form poradnictwa zawodowego, aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym

Typ działalności:
  • Społeczeństwo
  • Rynek pracy
  • Przedsiębiorczość
  • Rozwój człowieka
Znajduje się w: Fundacje