Baza NGO

Stowarzyszenia KRS 

Stowarzyszenie „SOJUSZ DLA SOSNOWCA”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000100234

Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000113512

Stowarzyszenie „SILGIS”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000109453

Polskie Towarzystwo Meteorytowe – Polish Meteorite Society

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000116272

Stowarzyszenie WawaNet

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000129828

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000129353

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „UWOLNIENIE”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000138767

Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości „STOZAN”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000160469

Stowarzyszenie Rodu Kluszczyńskich

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000161098

Stowarzyszenie Charytatywne „WSPÓLNOTA”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000168386

Zagłębie Sosnowiec - Wiara, która Przetrwała-zlikwidowane

Stan organizacji: nieaktywna
KRS: 0000178982

Stowarzyszenie „Forum Gospodarczo-Społeczne”

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000180405