Fundacja Polski Karting

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000717310
Nr ewidencyjny: F/84
Ulica: Nafotwa 1
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Prezes Zarządu Maciej Czerwiński, Wiceprezes Zarządu Paweł Surynowicz, Członek Zarządu Sławomir Murański, Członek Zarządu Tomasz Ferdin
Cele organizacji:

Działalność:
1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
2. Działalność obiektów sportowych
3. Działalność Klubów Sportowych
4. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
5. Pozostała działalnosć związana ze sportem
6. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
7. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
8. Sprzedaż detliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
9. Reklama

Znajduje się w: Fundacje