Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom SOS HUSKY

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000402461
Ulica: Bałtycka 48B
Kod pocztowy: 40-778
Miasto: Katowice
Osoba reprezentująca organizację: Karolina Biasion
Cele organizacji:

Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami domowymi oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania, działania na rzecz dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt poprzez szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt. 

  • OPP
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Środowisko
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS