Fundacja Osrodek Kształcenia PLUS

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000699309
Nr ewidencyjny: 82/F
Ulica: Pusta 62
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Bernard Bartman
Cele organizacji:
  • Ochrona zdrowia
  • rozwój gospodarki i nauki
  • oświata i wychowanie
  • kultura i sztuka
  • opieka i pomoc społeczna
  • ochrona środowiska
  • podejmowanie działań na rzecz polepszania bytu i wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wylkuczeniem społecznym
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Kultura i sztuka
  • Zdrowie
  • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje