Akademia Gimnastyki Artystycznej

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ - 20
Ulica: Plażowa 6
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 579-064-523
Cele organizacji:
  1. Zorganizowanie sekcji gimnastyki artystycznej.
  2. Organizowanie szkoleń, treningów, kursów i innych zajęć.
  3. Organizowanie zawodów i innych imprez sportowych.
  4. Branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez innej podmioty.
  5. Propagowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu.
  6. Zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu, kadry trenerskiej oraz sprzętu niezbędnego do uprawiania sportu.
  7. Wydawanie materiałów szkoleniowych oraz reklamowych mających na celu realizację celów stowarzyszenia.
Sekcje sportowe:
  • Hokej
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe