Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Sosnowcu

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000028395
Nr ewidencyjny: TJO.299
Telefon: 77 454 26 64
Osoba reprezentująca organizację: Edmund Grobelny
Znajduje się w: Jednostki terenowe