FUNDACJA BARBARY CHROBAK "DOBRO DZIECKA CEL NAJWYŻSZY"

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000660679
Nr ewidencyjny: 79/F
Ulica: 3 MAJA 7/2
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: SOSNOWIEC
Telefon: 501 596 045
Osoba reprezentująca organizację: Anna Nowińska
Cele organizacji:

1. ORGANIZOWANIE I NIESIENIE WSZELKIEJ POMOCY OSOBOM I RODZINOM W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA W PRZEZWYCIĘŻENIU TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ W STANIE POKONAĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE ZASOBY I MOŻLIWOŚCI .

2. OCHRONA GODNOŚCI I INTEGRALNOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE KAŻDEJ FORMIE DYSKRYMINACJI, PRZEMOCY, NADUŻYĆ I ZANIEDBAŃ WOBEC NIEGO. 

3. KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POPRZEZ DZIAŁANIA EDUKACYJNE I WSPIERANIE WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z POLSKIMI TRADYCJAMI.
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
  • Pomoc społeczna
  • Rozwój człowieka
  • Prawa człowieka
Znajduje się w: Fundacje