DEVIT FUNDACJA ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000392230
Nr ewidencyjny: 78/F
Ulica: Sucha 47
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Zdravkov Grigor
Cele organizacji:
  1. PROWADZENIE WSZECHSTRONNEJ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH, KREOWANIA DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH, WSPIERANIA ROZWOJU MŁODYCH OSÓB POSIADAJĄCYCH WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W KIERUNKU TWORZENIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH;
  2. UŁATWINIE STARTU MŁODYM OSOBOM W PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI OPARTEJ O NOWE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE;
  3. WSPIERANIE DIZAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA OGÓLNODOSTĘPNYCH STANOWIĄCYCH KONKURENCJĘ DLA PŁATNYCH I POWSZECHNIE ZNANYCH SYSTEMÓW OFEROWANYCH NA RYNKU;
  4. WSPIERANIE ORGANIZACYJNE, RZECZOWE I FINANSOWE ROZWIJAJĄCYCH SIĘ PODMIOTÓW POSIADJĄCYCH POMYSŁ NA PRODUKT/ USŁUGĘ, A NIE POSIADAJĄCYCH POTENCJAŁU FINANSOWEGO I TECHNICZNEGO DLA ROZOWJU POMYSŁÓW;
  5. REALIZACJA DZIAŁAŃ NA RZECZ EDUKACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI W KIERUNKU WYKORZYSTANIA KOMERCYJNYCH I NIEKOMERCYJNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Przedsiębiorczość
  • Rozwój człowieka
Znajduje się w: Fundacje