Razem Dla

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-09
Ulica: Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 724-575-264
Email: razemdla@gmail.com
Cele organizacji:

Działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
działalność charytatywna;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Pomoc społeczna
  • Sport
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe