Stowarzyszenie Przyjaciół Władka Baczyńskiego

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000634512
Nr ewidencyjny: 349
Ulica: Seweryna Goszczyńskiego 4/22a
Kod pocztowy: 41-219 Sosnowiec
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 609 355 900
Osoba reprezentująca organizację: prezes
Cele organizacji:

CELEM ZWIAZKU JEST :

1/SZEROKO POJETA DZIAŁALNOSC NA RZECZ ROZWOJU REGIONU ZAGŁEBIA DABROWSKIEGO, W
TYM W SZCZEGÓLNOSCI MIASTA SOSNOWCA;
2/PROMOWANIE REGIONU W KRAJU I ZA GRANICA, W TYM M.IN. POPRZEZ NAWIAZYWANIE
DOBRYCH RELACJI Z INNYMI REGIONAMI I ORGANIZACJAMI;
3/PODEJMOWANIE DZIAŁALNOSCI KULTURALNEJ I SPOŁECZNEJ POD SZYLDEM ZAGŁEBIA
DABROWSKIEGO I SOSNOWCA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I POZA GRANICAMI;
4/WSPIERANIE LUDZI, POPRZEZ ZAPEWNIANIE IM MOZLIWOSCI SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE
W CODZIENNYM ZYCIU, TAK BY BRALI WŁASNE SPRAWY W SWOJE RECE, WSPÓŁPRACOWALI I
ORGANIZOWALI SIE:
5/TWORZENIE, PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW MAJACYCH NA CELU POMOC RODZINOM I
OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ZYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB (W
TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM);
6/ORGANIZACJA ZAJEC EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEZY, W
SZCZEGÓLNOSCI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH;
7/ORGANIZOWANIE WARSZTATÓW MUZYCZNYCH, KONCERTÓW, FESTIWALI;
8/DZIAŁALNOSC NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
9/DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA;
10/PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOSCI
ORAZ ROZWÓJ SWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;
I INNE OKRESLONE W STATUCIE

Teren działania:
  • Sosnowiec
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
  • Społeczeństwo
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS