Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych WYTWÓRNIA

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: SZ-04
Ulica: Wita Stwosza 14-158
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 572 264 054
Email: sit.wytwornia@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Szymon Wałowski
Cele organizacji:

Cele Stowarzyszenia:

 • wspieranie rozwoju edukacji pozaformalnej;
 • działalność na rzecz promocji kultury i sztuki, szczególnie w zakresie litereatury i rzemiosła artystycznego;
 • rozbudzanie i rozwijanie pasji artystycznych;
 • zwiększanie szans edukacyjnych dziaci i młodzieży porzez rozwój myślenia komputacyjnego;
 • wspieranie relacji miedzypokoleniowych poprzez tworzenie płaszczyzny dla wspólnych działań;
 • działalność na rzecz rozwoju i promocji form wypoczynku dziaci i młodzieży opartych na rozbudzaniu kreatywnego, innowacyjnego myślenia oraz własnej wypowiedzi artystycznej;
 • propagowanie postaw prozdrowotnych poprzez promocję sportu.
Typ działalności:
 • Edukacja
 • Kultura i sztuka
 • Sport
 • Rozwój człowieka
Znajduje się w: Stowarzyszenia zwykłe