Ochotnicza Straż Pożarna w Sosnowcu Porąbce

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000603086
Nr ewidencyjny: 347
Ulica: Ostrogórska 19e/1
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Email: ospporabka@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Szczypiorski Jacek
Cele organizacji:
 • Promowanie działalności mającej na celu zapobieganie pożarą oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami
 • udział w akcjach ratowniczych przprowadzanych w czasie pożarów i zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 • działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska.
 • zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie.
 • współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i współne przesięwzięcia w zakresie niesienia pomocy oraz realizacji innych zadań określonych w niniejszym statucie.
 • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
 • propagowanie działalności ratowniczej.
 • prowadzenie działalności szkoleniowej.
 • nabywanie sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych.
Sekcje sportowe:
 • Ratownictwo
Typ działalności:
 • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd