Adam Global Health Association

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000619501
Nr ewidencyjny: 346
Ulica: Plac Tadeusza Kosciuszki 5
Kod pocztowy: 41-200
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Joanna Piec Gajewska
Cele organizacji:
  • zapobieganie procesom starzenia się społeczeństwa poprzez promocje dobrych praktyk, propagowanie zdrowego stylu życia oraz nowoczesnych rozwiązań medycznych , z uwzględnieniem turystyki medycznej.
  • promowanie branży turystyczno-medycznej na rynkach międzynarodowych
  • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej oraz nowych form zarządzania
  • propagowanie nowoczesnej wiedzy medycznej i turystycznej
  • współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branzy turystyczno-medycznej
  • integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z turystyka medyczna
  • reprezentowanie interesów zrzeszonych w stowarzyszeniu osób fizycznych i osób prawnych wobec krajowych organów państwowych , samorządów , społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych , zagranicznych organów i instytucji.
Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Zdrowie
  • Turystyka
Znajduje się w: Stowarzyszenia KRS