Amatorski Klub Hokejowy WILD DOGS

Stan organizacji: aktywna
Nr ewidencyjny: 2/422
Ulica: Zabłockiego 6/7
Kod pocztowy: 41-219
Miasto: Sosnowiec
Telefon: 602-420-547
Email: akh.wild.dogs.2015@gmail.com
Osoba reprezentująca organizację: Janusz Chruściel
Cele organizacji:

1. Rozpowszechnianie wiedzy o tradycji i współczesnych trendach obowiązujących w hokeju na lodzie.
2. Tworzenie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do popularyzacji hokeja na lodzie.
3. Podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i utrwalanie zwyczajów w tym zakresie.
4. Planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe.
5. Uczestnictwo oraz organizowanie imprez i zawodów sportowych.
6. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej członków klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym.
7. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
8. Realizacja zadań z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
9. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.
10. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu.
11. Współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń i sprzętu sportowego.

Sekcje sportowe:
  • Hokej
Teren działania:
  • Sosnowiec
Typ działalności:
  • Sport
Znajduje się w: Kluby sportowe
Our website is protected by DMC Firewall!