Instytut Kształcenia i Rozwoju Od Nowa

Stan organizacji: aktywna
KRS: 0000610601
Nr ewidencyjny: 61/F
Ulica: ul. Szpaków 4/17
Kod pocztowy: 41-205
Miasto: Sosnowiec
Osoba reprezentująca organizację: Nowakowski Paweł
Cele organizacji:

CELAMI DZIAŁANIA FUNDACJI SA CELE SPOŁECZNE I GOSPODARCZO UZYTECZNE W SZCZEGÓLNOSCI
TAKIE JAK OCHRONA ZDROWIA, ROZWÓJ GOSPODARKI I NAUKI, OSWIATA I WYCHOWANIE,
KULTURA I SZTUKA, OPIEKA I POMOC SPOŁECZNA, OCHRONA SRODOWISKA. PODEJMOWANIE
DZIAŁAN NA RZECZ POLEPSZANIA BYTU I WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB ZDROWYCH I CHORYCH,
NIEPEŁNOSPRAWANYCH ORAZ ZAGROZONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. STWARZANIE IM
WARUNKÓW DO PEŁNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSOBOWEGO I FIZYCZNEGO,
INTEGRACJI W SRODOWISKU LOKALNYM I NA RYNKU PRACY, AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ
WSPIERANIE ICH RODZIN. WSPIERANIE PROCESÓW GOSPODARCZYCH, PRZEDSIEBIORCZOSCI,
ROZWOJU WIEDZY I INNOWACJI. DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZENSTWA OBYWATELSKIEGO.

Teren działania:
  • województwo śląskie
Typ działalności:
  • Edukacja
  • Zdrowie
  • Pomoc społeczna
Znajduje się w: Fundacje